مقالات

زاگرس و البرز؛ ریه های تنفسی /فرهنگی/مذهبی/قومی/اجتماعی و انسانی فلات کویری و خشک ایران !

بئوار الیما جنگلهای آمازون به منزله ریه های تنفسی کره زمین است که بیشترین اکسیژن در کره زمین , محصول این جنگلهاست . همچنین کوهستان ها و جنگل های البرز و زاگرس نیز به معنای ریه های تنفسی فلات کویری و خشک ایران است . اما نه فقط ریه تنفسی اکسیژن طبیعی بلکه ریه های […]

“نخل” و “بلوط” وساحل و کوهستان ؛ هردو سمبل لرو لرستانات هستند !

نورعلی مرادی بئوار الیما لرستانات را منحصر به کوهستان زاگرس و لر را به زاگرس نشین خلاصه نکنیم به سوگینه خوانی و مویه خوانی این بانوان لر , خوب دقت کنید ! اولی بانویی لر از سواحل خلیج فارس دراستان بوشهر و و دیگری زنان لر از کوهساران کهگلویه است که در سوگ شادروان حسین […]

فعل مجهول در زبان لری

نورعلی مرادی بئوار الیما به زبان ساده , فعلی که فاعل (کننده )اش معلوم باشد , را فعل معلوم می گویند مثلا : ۱- علی او نه توکنید(علی آب را چکاند ) ۲-علی شوم خرد (علی شام خورد ) ۳-علی وریسه بری (علی طناب را برید ) ۴-علی , میلاده زی (علی , میلاد را […]

لُر ها آمدند !

نورعلی مرادی بئوار الیما مقدمه : رهبرانقلاب اسلامی ۵۷؛ خود اعلیحضرت همایونی بود ! *فارسی سازی عهد پهلوی , لرها را , دین زده کرد ! چهل ,پنجاه سال پیش که ما لرهای بختیاری , به مناطق فارس نشین کویر مرکزی ایران (اصفهان و نجف آباد و یزد و کرمان و اراک و ..) به […]

سیر تطور و تحول اصطلاح “روستایی” در زبان لری

نورعلی مرادی بئوار الیما بدون اتیمولوژی(ریشه شناسی زبانی )هیچ علمی , چه جامعه شناسی چه مردم نگاری چه تاریخ نگاری, ناممکن است ! درسفرنامه سرداربی بی مریم بختیاری در گذرش به لرستان فیلی و شهر خرم آباد , می خوانیم که :”… آمدیم برای ییلاق .رسیدیم به خرم آباد .تمام مردمش لر می باشند .کمتر […]

اصطلاح تاجیک (فارس/فارس زبان)در زبان لری

نورعلی مرادی بئوار الیما بدون اتیمولوژی(ریشه شناسی زبانی )هیچ علمی , چه جامعه شناسی چه مردم نگاری چه تاریخ نگاری, ناممکن است ! تاجیک ,نام تاریخی هزارساله قومیت فارس در ایران است که تا همین چند دهه پیش (هفتاد , هشتاد سال )رایج بود اما کم کم در دوره معاصر این اصطلاح به عمد (به […]

اتباع و مهملات در زبان لری بختیاری

نورعلی مرادی بئوار الیما در دستورزبان سنتی زبان دری (فارسی ) مقوله ایی هست تحت نام ( اتباع و مهملات).اتباع (etba) به معنی آوردن دو لغت به دنبال هم است، به گونه ای که دومی تأکید لفظ اول باشد، مانند: آس و پاس، تب و تاب , کس و کار .. مهمل خواندن آنها , […]

نشانه یا پسوند تحبیب و تصغیر در لری

نورعلی مرادی بئوار الیما کسی از دزفول از حضرات زلقی /زلکی روایت میکرد ازعیالواری و مخارج تعداد زیاد بچه ها, گلایه می کردم که دوستی پرسید :مگه چند بچه داری ؟ گفتم پنج تا . گفتش : پنج تا ؟ پنج تا که بچه نیست , بچیله bachilaاست !! بنابربرآن زبانزد انگلیسی که ” خرد […]

“هیوله” لری فیلی , همان صورت کهن تر “آهی گلی ” لری بختیاری است .

نورعلی مرادی بئوار الیما برخی گمان می کنند که در زبان های ایرانیک , فقط دری (فارسی )است که به دوره های باستان ,میانه و نو , تقسیم پذیر است حال اینکه همه زبان ها , منجمله دسته زبان های خانواده ایرانیک , دارای صورت های باستانی و کهن بوده اند که در گذر زمان […]

گستره کاربری علامت جمع اسامی لری “گل gal/یل yal/ال al”؛ ازکرانه های خلیج فارس تا لرهای فیلی نزدیک بغداد ومنطقه گوران و مشخصا شهرسنندج

نورعلی مرادی بئوار الیما علامت جمع اسامی در لری بختیاری همانطور که سالها پیش در کتاب ” خودآموز لری بختیاری ” شرح داده ام بدین صورت هست : *.اصیل ترین و مهمترین علامت جمع اسامی , علامت ” گلgal” و دو صورت دیگرش “ial/yal یل ” و “ال al”هست که این علامت جمع اصیل لری […]

Scroll to top