پس از آنکه  نشر کتب اولین و دومین و سومین ام ,منجمله *خود آموز زبان لری بختیاری * و* نام نامه فرهنگ نام های لری بختیاری * که از آرزوهایم در عنفوان جوانی بود را عینیت بخشیدم   یک رویا همیشه داشتم و ان اینکه نشریه ای سنگین و رنگین ,وزین و مدرن از هر لحاظ (فرم و محتوا ) برای نخستین بآر برای مردم لر بویژه شاخه بختیاری تهیه کنم که برای بار نخست در طول تاریخ ایران ,مباحث ملیت و قومیت های ایرانی را در کنار مسائل قومی همزبانان لر , از نگاه مدرن جامعه شناختی ,مردمشناختی ,زبانشناختی ..تحلیل و بررسی کند و نه در دایره تنگ نظران ناسیونالیسم قومی محلی فارس که تحت نام ناسیونالیسم ایرانی هرانچه غیر فارسی بود را غیر مدنی و تحت عنون مسائل *ایلات و عشایر * بررسی و معرفی میکرد و نه در دایره تنگ دیگر ناسیونالسم های محلی (ترکی .عربی کردی ..) که در نشریات واقعا محلی خویش ,نه در سطح کلان و ملی و دیالوگ گونه , که در واگویه هایی فقط به زبان قومی خود ,به محلگرایی و عصبیت گرایی دامن می زدند , که نه مخاطب غیر داشتند و نه می جستند و نه غیر خودی می پذیرفتند …

ولات نه تنها برای لرهای ایران طلیعه ای بود که برای نخستین بار با طرح آکادمیک مباحثی کلان در حوزه اقلیت های قومی , زبان مادری , ادبیات ,آوانگاری وضرورت خط ,تمرکززدایی ,بحران هویتی ,,ستم قومی ,خواسته های قومی به دور از هیاهو های سیاسی , پنجره ای جدید بر منظر آنچه امروز “هویت طلبی لری می” خواننش ,گشود .

وار (سرزمین اجدادی)

راهنمای باستان شناسی ایران

آخرین مستعمره

۱.کتاب راهنمای باستان شناسی ایران
۲.کتاب ” وار ” مجموعه مقالات زبانشناسی مردم شناسی پیرامون لرهای بختیاری
۳. کتاب ” خودآموز زبان لری بختیاری “
۴.کتاب نامه نامه لری , مجموعه نام ها و اسامی لری بختیاری برای نامگذاری کودکان و موسسات 
۵.کتاب آخرین مستعمره ( بررسی بحران کردستان ترکیه)
۶. مقالات متعدد پیرامون پروتو لرها-لرهای باستانی ( مردمان هالتمتی/ ایلامی/ الیمایی های/ هوز ها /خوزها)
۷.مقالات متعدد پیرامون مسائل قومی لُرها و تاجیک ها , تالش ها , اوست ها . اورامی ها (گوران ها ), تات ها , کُردها ..
۸.  نشر نخستین نشریه ویژه قوم لر تحت نام ” فصلنامه فرهنگی اجتماعی ” ولات ” که در آن مجله (فصلنامه ولات)، به مسائلی همچون باستان شناسی لرستانات و تاریخ  و ادبیات مردم لر, مبا حث  حقوق بشری و دمکراسی  چون ،حقوق جمعی، حقوق شهروندی و حقوق قومی من جمله حق تعالیم زبان مادری  پرداخته می شد.
۹.  مدیریت داخلی نشریه میراث فرهنگی و گزارش های باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی ایران .
۱۰. در برخی روزنامه های و نشریات داخل و خارج قلم زده و در زمینه ی حوزه هایِ سیاسیِ فرهنگِی ایران زمین همچون تالش، تاجیکستان، لرستان , اغلب مقاله نگاشته .

نورعلی مرادی «بئوار الیما» متولد بهار ۱۳۴۸ (مارس ۱۹۶۹)در  روستای آلیکوه در چهارمحال بختیاری. کودکی، نوجوانی  خود را به همراه خانواده در شهرستان های اصفهان گذراند . در سال ۱۳۷۱، از دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی و تاریخ هنر فارغ التحصیل گردید و از آن پس به مدت بیش از ده سال در سازمان میراث فرهنگی تهران در  پژوهشکده های باستان شناسی , مردم شناسی  هم  فعالیت میدانی داشته و و هم  درنشر کتب و نشریات آن سازمان مشغول بود ه  و همزمان  به روزنامه نگاری و نویسندگی نیز می پرداخت و  کتب و مقالات متعددی پیرامون  باستان شناسی, مردم شناسی در زیر نام های مستعار نورعلی مرادی  «بئوار الیما» نگاشته است .
اینکه لرها ” میراث دار تاریخی سرزمین و فرهنگ هالتامتی/ایلام اند” و” ایلامیان , نیاکان لرها اند ” شالوده تفکر و پایه اندیشه او در همگی نوشتجات اش ,  در همه این سالیان بوده است بگونه ایی که نشر مقالات و کتب و نشریات او , پیرامون” حقوق قومی ,تاریخ قومی و زبان قومی , و ستم قومی که بر این قوم کهن و پرجمعیت لر در دوره معاصر رفته ,  سبب شد که برای  نخستین بار در تاریخ معاصر ایران ,  مبحث هویت طلبی قومی مردم لر,  به گونه ایی  هم  آکادمیک و هم همه گیر  مطرح شود  آنچنانکه , فصلی تازه در شناخت قومی مردم لر  از تاریخ کهن  خویش و نیز شناخت دیگران از تاریخ معاصر  قوم لر  , گشوده شود !

 وی در  سال ۲۰۰۸   ایران را ترک, مدتی کوتاه  در ترکیه  و سالیان سال است که  ساکن آلمان است .
آشنا به زبان ترکی استانبولی و زبان کرمانجی است 

در صورتی که تمایل دارید مقالات جدید برای شما ارسال شود ایمیل خود را ثبت نمایید

Scroll to top