این “چاکران فاضل” بودند که از رضاخان , رضاشاه ساختند !

نورعلی مرادی بئوار الیما

مقدمه :
این ایده ولوژی ملیت گرایی فارس و ترک و پشتو ,بود که رضاخان ,مصطفی کمال و امان اله خان را برکشید و علم کرد چرا که پیش از این اشخاص , این سه ناسیونالیسم مسبوق به سابقه بوده اند , پس خطاست که گمان بریم که این اشخاص بوده اند که ایده لوژی ها را بنا نهادند .از همین رو , ایده ولوژی حاکم را باید شناخت و تحلیل و نقد کرد , نه افرادو اشخاص را!

از این رو , هم دشمنان این قاطر چی و هم مخلصان این قاطر چی , هم در “جنایات” و هم “خدماتی” که به او نسبت می دهند , به خطا رفته اند !

چرا که در حقیقت این رجال تئوریسین ناسیونالیست ایرانی ( جریان قوم گرای آریایی پارسی ) بودند که وی را برکشیدند و پروژه دولت مدرن ایران را به توسط این نظامی و ارتش او , به زور پیش بردند !
از آنجا که نزدیک به یک قرن است که درگاه سیاست مملکت ایران چه عهد پهلوی و نظام اسلامی بر یک پاشنه چرخیده و می چرخد و آن ” قوم گرایی فارس ” است . هم از رو شناخت این نحله فکری و ریشه های آن حائز اهمیت است

دوستی از روسیه ,کتاب درسی نظام قدیم شوروی سابق را,برای من ورق میزد که دوران بچگی در دبستان به آنان آموزش می دادند . نوشته شده بود :” لنین در بچگی همیشه نمره ۵ می گرفت ! بیشترین نمره در نظام آموزشی روسی ۵ بوده. همون نمره ۲۰ ما در ایران…یعنی رهبر لنین از همون بچگی هم نابغه بوده ! …

درباره همه رهبران از این ادعاهاو افسانه پردازیها بسیار است البته ..ولی در مورد رضا خان , که از قاطر چی گری و مهتری اسبان کنسول هلند , به پادشاهی رسانده شد ,هیچ جای افسانه پردازی بی شک باقی نیست


مالر ها که همیشه گفته ایم که :”که دیده یه قاطرچی جا شاه نشینه ؟” باید به این سوال پاسخ بگوییم که رضا پالانی , چطوررضا پهلوی شد ؟ او که قاطرچی بی سوادی بود , پس این دانش اداره کشور بر اساس ایده ولوژی ناسیونالیسم ایرانی (قومگرایی فارسی ) را از کجا کسب کرد ؟ مشاورانش در حذف و نصب افراد و حرکات سیاسی و عملیات نظامی چه کسان یا جریان هایی بودند ؟ چرا اصلا رضا پالانی از سوی این جریان های داخلی برگزیده و به قدرت های منطقه ای معرفی شد `؟ آیا گزینه بهتری نبود ؟

پیرامون اینکه قدرت های های منطقه ای که سبب برسرکار و قدرت گرفتن این رضا خان شدند , سخن بسیار گفته اند. اما پیرامون افراد و اشخاص و جریانی های داخلی در ایران , در برسر کار آمدن و سپس یاری او در طول زمامداری اش , مورخان داخلی , مهر سکوت بر لب زده اند !

چرا که مشکلی که در بررسی تاریخ معاصر و شخصیت رضاشاه هست این است که مورخان قلم به مزد که عموما ناسیونالیست ایرانی هستند , چون سعی داشته اند نقش خود رضاشاه را برجسته کنند و به من و شما بقبولانند که رضاخان , مردی کاریزماتیک , همه فن حریف , و یک تنه و مستقلانه به قدرت رسید!? کشور را اداره کرد و به تنهایی تصمیم می گرفت و همه افتخارات آن سالها همه از آن اوست فقط !
حال آنکه میدانیم دیگرانی بوده اند که این مستبدان همه آن افتخارات و البته جنایات را با وی شریک سهیم بوده اند !
آنچنانکه مثلا بیشترین نقش اساسی در اندیشه ها و تصمیمات و تفکرات و مغز متفکر مصطفی کمال آتاتورک , عصمت اینونو ,که اصالتا یک کرد علوی اهل ملاطییه بوده , که جانشین او نیز شد بعد مرگش ..
،
حقیقت آنکه ناسیونالیسم فارسی ,خیلی پیشتر در اوا سط و از اواخر دوران قاجار در عرصهٔ فرهنگی، اجتماع و سیاست جامعهٔ شهری عموما فارس زبان , به تاثیر از اندیشه های اروپایی شکل گرفته و پدیدار گشته بود و باستانگرایی آریایی پارسی«از مؤلفه‌های جدید برای نوسازی ایران» به حساب آمد.در این دوره باستانگرایی آریایی پارسی , به تاثیر از ترجمه های مسترشرقین و باستانشناسان اروپایی , سخت جذاب و آثاری از این جمله ارائه شده بود که آغاز آگاهی قومی فارس زبانان نسبت به گذاشته باستانی و افسابه ای خود بود :
“- نامه خسروان (داستان پادشاهان ایران از آغاز آبادیان تا انجام ساسانیان توسط جلال‌الدین میرزا قاجار (فرزند پنجاه و هشتم فتحعلی شاه)
– مکتوبات کمال‌الدوله (سه مکتوب) توسط میرزا فتحعلی آخوندزاده،
– آیینهٔ سکندری (تاریخ ایران) نوشته میرزا عبدالحسین آقاخان کرمانی

اگر دقت کنید نخستین کسانی که که جذب ناسیونالیسم پارسی آریایی شدند نه تنها روشنفکران و نخبگان فارس که بسیاری از روشنفکران و نخبگان غیر فارس ایرانی ( ترک , لر گیلک , کرد ..) از آن متاثر از آن بودند و شدند .و اصولا آن بخت برگشتگان , ناسیونالیسم فارس را , ناسیونالیسم ایرانی تعبیر و قلمداد می کردند! چرا که آنان ناسیونالیسم دیگری نمی شناختند و برای آنها تصور اینکه “ناسیونالیست لر یا آذربایجانی یا گیلک بود” غیر قابل تصور بود آن روزگار !(درست همزمان در عثمانی آن روزگار از ۸ تن سران اصلی جنبش ناسیونالیستی ترک یعنی ” انجمن ترقی و اتحاد” , ۵ تن کرد و عرب و زازا بودند )!!؟

در آغاز ناسیونالیسم فارس یا به تعبیر خودشان ایرانی , با نگرش باستان‌گرایی در پی آن بود که فضای مربوط به زمان گذشته را بازآفرینی کند و یک ایدئولوژی جدید بسازد. این همزمان شده بود با با ظهور فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان و در ایران توسط این روشنفکران و محافل و مجلات شان , همدلی و هم‌خونی با آریائیان بر سر زبانها افتاد .از همین رو، منشور کورش، کارنامه اردشیر بابکان، یادگار زریران، اردا ویراف‌نامه… و بخصوص شاهنامه بر صدر نشست و آریا و آریایی برجسته شد…

حسین کاظم زاده ایرانشهر، میرزا حسن خان مشیرالدوله (پیرنیا)، عبدالرحمن سیف آزاد، ذبیح الله صفا، محمد قزوینی، عباس اقبال آشتیانی، مشفق کاظمی، صادق رضازاده شفق، مجتبی مینوی، رشید یاسمی وعلی‌اکبر سیاسی,ابراهیم پورداوود صادق هدایت ,دست به انتشار مجلات و ترجمه کتاب‌هایی با درونه تاریخ و فرهنگ باستان زده , و بر بازگشت به اصالت پارسی و آریایی و تشکیل دولت ملی و ملتی یکسان و تک دولت و تک زبان تک قومیت تک لباس و.. پرداختند وبه تنوع قومی ایران عرب و ترک و لر و مازندرانی و تاختند !

محفل روشنفکری ناسیونالیست های ایرانی (آریایی پارسی ) حول سه نشریه‌ی “کاوه” . “ایران‌شهر”(هزینه چاپ این نشریه بر عهده دولت آلمان بود !؟) و “آینده” بود که همراهی عملی دولت رضاشاه با ایده این محافل و به طور خاص با محفل “آینده” بر همگان روشن است ..
علی‌اکبر سیاسی از روشنفکران حلقه‌ی “آینده” در خاطرات خود می‌نویسد که به همراه سه نفر دیگر از اعضای “انجمن ایران جوان” نزد رضاشاه فرا خوانده شده و پس از گفتگو درباره انجمن، رضاشاه یک نسخه از مرا‌م‌نامه این انجمن را , گرفته و به صراحت به آن‌ها می‌گوید: “من به شما قول می‌دهم مرام شما را که مرام خود من هم هست از اول تا آخر اجرا کنم. این نسخه مرام‌نامه را بگذارید نزد من باشد. چند سال دیگر خبر اجرایی شدنش را خواهید شنید.”

بعد از قرداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس و اعتراضات ایالتی ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۰، خودآگاهی قومی ایالتی دیگر اقوام و ایالت های همیشه در حاشیه سیاست ایران , همزمان رشد یافته بود . درسال ۱۳۰۰ خانزادگان تحصیلکرده و رفرمجو لربختیاری اولین حزب قومی متمایل به چپ را با نام ” ستاره بختیاری ” پایه ریختند ! زمزمه های نارضایتی های قومی ایالتی درگیلان و آذربایجان فزاینده بود .ناسیونالیسم قومی فارس که خود را با نام “ناسیونالیسم ایرانی” به ملت ایران باورانده بود , و قدرت بلامنازع بود , به ناگاه خود را با مدعی های جدید و ناسیونالیسم های نوپای و رو به رشد قومی لری و ترکی و گیلکی و کردی ..مواجه می دید.

از این رو جمع وسیعی از روشنکفران در برابر سیاست تمرکز زدایی قرار گرفتند.و با پیوستن به جناح “تشکل های نگران فروپاشی ملی” ابراز نگرانی کردند که عدم تمرکز ایالتی به آسانی منجر به از هم گسیختگی ملی می شود. از این رو از دولت مرکزی و حتی وثوق الدوله حمایت کردند و به نخست وزیر صمصام السلطنه بختیاری تاختند و برکنارش کردند به این بهانه که ؛”
رئیس‌الوزرای امروزه مملکت ما(صمصام السلطنه بختیاری) شایسته نیست که زبان فارسی را هم نتواند حرف بزند و با خودی و بیگانه فقط و فقط لری حرف بزند».!!

آنان به میرزا کوچک خان گیلک و خیابانی آذربایجانی نیز تاختند و به حمایت خود به طرفداری از ایجاد دولت مرکزی قدرتمند تاکید کرده و بر علیه تشکیل خودمختاری های ایالتی هشدار دادند .
جریانات ناسیونالیستی ایرانی (فارسی ), همواره پس از مشروطیت و سهم گرفتن لربختیاری و گیلک و ترک آذربایجان در ان قیام , به تکاپو افتادند که این قومیت ها زمام امور را در دست نگیرند و زمام از دست ناسیونالیسم فارس که به اسم ناسیونالیسم ایرانی به ملت قالب کرده بودند , نیفتد ..

هم از این رو , پس از سقوط دولت قاجار و کودتای رضاشاه , به جای آنکه از اشخاص مترقی و مخالف کودتا; چون میرزا کوچک خان گیلک یا خیابانی ترک آذربایجانی یا سردار اسعد لر بختیاری حتی شیخ خزعل حمایت کنند , به جهت ماهیت فارسی بودن و نه ایرانی بودن ناسیونالیسم شان و هراسی که از اقوام غیر فارس داشتند , ترجیح دادند که یک فرد بی ریشه و گم تبار که یک قزاق بیسواد قفقازی , گرجی ,آلاشتی بود و دربست در اختیار سیاست های جریانهای داخلی و البته خارجی بود , حمایت کنند …
در حقیقت به دلیل شرایط خاصی که در ایران بعد از انقلاب مشروطه به وجود آمد و ایالت های ایران خواستار برخی حقوق مساوی و برابر و قومی محدود شدند , ناسیونالیست های ایرانی (فارسی ) به دلیل موقعیت زمانی و شرایط اجتماعی, از “بخش آزادیخواهی آرمان های انسانی” ترجیح دادند چشم بپوشند و تن به استبداد م دهند که از نظر آنان ضروری به نظر می‌رسید!!

ناسیونالیستها ی ایرانی بر ضرورت نظم و ثبات و مبارزه با سلطه خارجی و برپایی یک دولت قدرتمند،بیشتر تاکید داشتند تا جنبه آزادیخواهانه داخلی. به این بهانه که بدون نظم و ثبات و استقلال، آزادی و دموکراسی معنی و مفهومی برای ملت ایران ندارد و امکان رسیدن به آن نیز نبود .؟!
بسیاری از فرهیختگاه و تحصیلکردگان ناسیونالیست ایرانی (فارسی ) آن دوره با حاکمیت رضاخان همراهی و به قدرتش رساندند و در افتخارات و البته جنایات او همراهی , شرکت داشتند و در آخر هم بسیاری از همین روشنفکران ناسیونالیست ایرانی قربانی استبداد و خودکامگی , ماری شدند که خود پرورانده بودند .

در واقع درست است که بگوییم افرادی همچون فروغی، داور، تیمورتاش، تقی‌زاده , سید احمدآقا تبریزی، تقی‌زاده، میرزاحسین‌خان مهیمن، دکتر مشرف نفیسی (مشرف الدوله)، احمد کسروی، رشید یاسمی، الله‌‌یار صالح … افرادی مانند و افرادی اینچنین باعث شدند که نظام رضاشاهی در کشور به وجود آید و ایران عصر رضاشاه تشکیل شود…
فقط اینها نبودند که که با جریان رضاخان همکاری داشتند,دکتر مصدق، کازرونی و حتی در ابتدای کار و در شرایطی که آرام آرام ثبات و امنیت در کشور حاکم می‌شد، آخوند مدرس هم از رضاخان حمایت می‌کردند!

رضا خان پالانی ,این آدم عامی , که همای سعادت و فره ایزدی را ناسیونالیسم ایرانی بدو تفویض و عطا کرده بود , همزمان که سیاست های جریانات ناسیونالیستی داخلی را به پیش می برد , چون عامی بیسوادی بود , غارت و دزدی و زمین خوری هم می کرد و گهگاه هم جفتک می انداخت و کسانی از همانانی که نردبان به قدرت رسیدن او شده بودند را حبس , زندانی و به قتل می رساند ..

آزادی‌هایی که در جریان انقلاب مشروطه به دست آمده بود در دوره این قهرمان ملی از بین رفت. بسیاری از رقبا و مخالفان وی زندانی و در زندان کشته شدند. در میان مقتولان چند نفر از وزیران وی مانند عبدالحسین تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و نصرت‌الدوله، برخی از روسای ایلات مانند صولت‌الدوله قشقایی، برخی از شعرا و ادیبان مانند میرزاده عشقی و محمد فرخی یزدی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی (مانند سید حسن مدرس و ارباب کیخسرو شاهرخ) نیز دیده می‌شوند,برخی از وزرا و نزدیکان وی نیز (مانند علی‌اکبر داور وزیر عدلیه)از ترس اتفاقات مشابه خودکشی کردند.علاوه بر این افراد، کشتارهای دست جمعی قوم لر(فیلی , کهگیلویه، ممسنی و بختیاری)در عملیات معروف “فتح لرستان “(؟!) مشهور خاص و عام است …
همچنین تصرف به زور اموال و املاک امیر عشایر خلخالی ,اقبال السلطنه ماکویی ,سردار معزز بجنوردی و خوانین بختیاری و غصب املاکی به وسعت سرزمین بلژیک به نفع خود و خانواده اش ..
..مجلس شورای ملی در زمان وی , جنبه نمایشی پیدا کرد و انتخابات با دستور از بالا و بر پایه فهرست‌هایی از نمایندگان مورد تائید او انجام می‌شد.حتی مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس (مانند جواد امامی، اسماعیل عراقی و رضا رفیع) که همگی از هواداران قبلی رضا شاه بودند سلب شد و آنان نیز دستگیر و زندانی شدند.به همین منظور زندان قصر طراحی و ساخته شد و اولین زندانی آن، سازنده آن یعنی سرتیپ محمد درگاهی بود..
در عهد رضاخان ملی گرا , نه تنها همه گونه فعالیت سیاسی گروه‌های چپ مانند حزب کمونیست ایران و گروه ۵۳ نفر که حتی فعالیت‌های اجتماعی زنان نیز متوقف گردید و جراید و روزنامه‌ها تحت انقیاد کامل درآمده و یا تعطیل شدند. .رضا خان نه تنها تمامی احزاب به جز حزب طرفدار خود را ممنوع کرد ، بلکه نزدیک ترین مشاورین خود مثل تیمور تاش و اسعد بختیاری و نصرت الدوله را نیز به قتل رساند .انسان فرهیخته ای چون تقی ارانی در زندان او کشته شد .شاعر و هنرمند برجسته ای چون میرزاده عشقی به دستور او ترور شد…

خلاصه کلام آنکه ملی گرایی ایرانی (قوم گرایی فارسی ) با برکشیدن این مرد و همراهی او , و استبدادی که این قهرمان ملی , سرانجام بر قرار کرد, تمامی ارزوها و امال مردمی را که برای آزادی از ستم شاهان قاجار در دوران مشروطه مبارزه کرده بودند , را نقش بر آب ساخت!!

این “چاکران فاضل” بودند که از رضاخان , رضاشاه ساختند !

2 thoughts on “این “چاکران فاضل” بودند که از رضاخان , رضاشاه ساختند !

 1. سلام
  محمدی هستم
  سایتتون رو بررسی کردم
  محتواهای خوبی نوشتین
  سایتتون سرعت مناسبی داره
  من هم مثل شما سایت هام رو با وردپرس می سازم
  وردپرس واقعا محشره و خیلی زود با وردپرس میشه اومد تو صفحه اول گوگل
  یک موردی که من تو سایت شما دیدم اینه که تعداد بک لینک هاتون خیلی کمه
  برای همین هم هست که تو تعداد زیادی کلمه کلیدی مهم تو صفحه اول گوگل نیستید
  راستی یادم رفت بگم ، من متخصص سئو هستم
  اگه یه مقدار در مورد بک لینک سازی فعالیت کنید ، مطمئنا نتیجه های فوق العاده ای می گیرید

  یه سایت هست بک لینک رایگان و پر قدرت رو برای مدت محدود برای دانلود قرار داده
  یه رپرتاژ خبری هم به ارزش ۴۰۰ هزار تومان داره رایگان میده

  پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید مختص سایت های وردپرسی مثل شماست
  تا هنوز بر نداشتن ، برید دانلود کنین

  لینک دانلود اگه اشتباه نکنم این بود

  https://co10.ir/product/free-backlinks-reportage/

 2. سلام
  من در زمینه تولید محتوی ، بازاریابی و تبلیغات اینترنتی فعالیت می کنم
  همیشه
  یادتون باشه که یکی از عوامل مهمی که باعث میشه مطالب سایتتون زیاد بازدید بشه عنوان مطالبتونه
  اگه عنوان مطالبتون خوب و جذاب باشه قطعا روی لینک سایتتون بیشتر کلیک میکنن و درنتیجه اعتبار بیشتری پیش گوگل پیدا می کنین و طبعا گوگل هم شما رو به خیلیای دیگه معرفی میکنه
  ولی فکر کردن در مورد ساختن یه عنوان خوب و موثر وقت زیادی رو از آدم میگیره و کار خیلی ساده ای نیست
  اما یه کتاب هست که فکر میکنم خیلی بدردتون بخوره توصیه میکنم حتما یه نگاهی بهش بندازین اینم لینکشه :
  http://barmo.ir/educational/marketing-ads/how-to-write-title.html/
  حتما یه نگاهی بهش بندازید ضرر نمیکنین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top